Sådan arbejder Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen varetager EU's interesser som helhed. Den foreslår ny lovgivning til Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union og sikrer, at EU-retten anvendes korrekt i medlemslandene.

Betegnelsen "Kommissionen" henviser både til de 28 kommissærer og til selve institutionen.

Kommissionen har initiativret til at foreslå nye love til vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådet (nationale ministre). I de fleste tilfælde fremsætter Kommissionen forslag for at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-traktaterne, eller fordi en anden EU-institution, et land eller stakeholdere har anmodet Kommissionen om at handle. Fra april 2012 kan EU's borgere også opfordre Kommissionen til at foreslå nye love (det europæiske borgerinitiativ).

Inden Kommissionen fremsætter et forslag, indhenter den holdninger flere forskellige steder for at tage hensyn til stakeholderes synspunkter. Normalt offentliggøres en vurdering af de eventuelle økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af en ny lov sammen med selve forslaget.

På grund af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet må EU kun lovgive, når handling er mere effektiv på EU-niveau end nationalt, regionalt eller lokalt, og lovene må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de aftalte mål.

Når EU-love er blevet vedtaget, sikrer Kommissionen, at de anvendes korrekt i medlemslandene.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Se også
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?