Vrednotenje

Evropska komisija vrednoti učinkovitost politik in pobud pri uresničevanju ciljev in ugotavlja, kaj bi bilo treba spremeniti v prihodnje.

Vrednotenje poteka sistematično in je v pomoč pri odločanju.

Vrednotenje:

  • daje koristne informacije za načrtovanje, pripravo in izvajanje politik EU in pokaže, ali in kje bi bilo treba spremeniti pristop,
  • podpre legitimnost odločitev in odgovornost odločevalcev,
  • poveča transparentnost odločanja in demokratično odgovornost,
  • pokaže dodano vrednost ukrepanja na ravni EU,
  • opozori na možne poenostavitve in zmanjšanje upravne obremenitve.

Pred vsakim pomembnejšim predlogom Komisije glede novega ali dopolnjenega ukrepa je treba ovrednotiti obstoječe stanje oziroma politični okvir – to je tudi osnova za oceno učinka.

Zanimive povezave

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 
Glej tudi
  • Pomembni dokumenti
  • Vrednotenje dela Komisije English (en) hrvatski (hr)
  • Načrtovanje vrednotenj pdfEnglish (en) hrvatski (hr)
  • Rezultati vrednotenja English (en) hrvatski (hr)
Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?