Hodnotenie

Komisia uskutočňuje hodnotenia, aby preverila, ako sa prostredníctvom politík a iniciatív EÚ dosahujú zamýšľané ciele, a aby zistila, ako by sa mali opatrenia v budúcnosti zmeniť.

Na podporu prijímania rozhodnutí sa systematicky uskutočňujú hodnotenia.

Vďaka nim sa:

  • darí získavať užitočné informácie pre plánovanie, tvorbu a uplatňovanie politík EÚ, ktoré sú zároveň ukazovateľom toho, či a v ktorých oblastiach je potrebné zmeniť existujúce prístupy;
  • podporuje legitímnosť rozhodnutí a zodpovednosť ich tvorcov;
  • zlepšuje transparentnosť a demokratická kontrola;
  • preukazuje pridaná hodnota činností na úrovni EÚ;
  • darí identifikovať príležitosti pre zjednodušovanie regulácie a znižovanie administratívnej záťaže.

Každý zásadný návrh nového alebo prepracovaného opatrenia Komisie musí byť podložený hodnotením aktuálnej situácie a politického rámca. Takéto hodnotenie slúži aj ako základ pre posúdenie vplyvu.

Obľúbené odkazy

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Klikni tiež na...
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?