Przeprowadzanie oceny

Komisja przeprowadza oceny, aby sprawdzić skuteczność strategii i inicjatyw UE w osiąganiu wyznaczonych celów oraz określić elementy, które można usprawnić w przyszłości.

Oceny przeprowadza się systematycznie w celu wsparcia procesu decyzyjnego.

Cele ocen mogą być następujące:

  • dostarczanie przydatnych informacji do celów planowania, opracowywania i wdrażania strategii UE, wskazujących, czy potrzebna jest zmiana istniejących rozwiązań, a jeśli tak, to w jakim zakresie;
  • poprawa zasadności podejmowanych decyzji oraz zwiększenie odpowiedzialności decydentów;
  • zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności demokratycznej;
  • wykazywanie wartości dodanej działań na poziomie UE;
  • wskazywanie możliwości wprowadzenia uproszczeń i zmniejszania obciążeń regulacyjnych.

Każdy istotny wniosek Komisji dotyczący nowego środka lub zmiany obowiązującego środka musi być sporządzony w oparciu o ocenę istniejącej sytuacji lub ram politycznych, która stanowi również podstawę dla oceny skutków.

Ciekawe linki

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Zobacz również
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?