Evaluatie

De Commissie evalueert het EU-beleid en de EU-initiatieven. Daarbij toetst zij de resultaten aan aan de doelstellingen om te bekijken wat er moet worden verbeterd.

Om de besluitvorming te verbeteren maakt de Commissie evaluaties.

Die kunnen:

  • nuttige informatie opleveren voor de planning, ontwikkeling en uitvoering van EU-beleid, omdat zij duidelijk maken of en hoe de bestaande aanpak moet worden bijgesteld
  • genomen besluiten onderbouwen en besluitvormers helpen verantwoording af te leggen
  • bijdragen aan de transparantie en democratische verantwoordingsplicht
  • aantonen waar maatregelen in EU-verband een meerwaarde vertegenwoordigen
  • duidelijk maken waar regelgeving en formaliteiten vereenvoudigd kunnen worden

Bij elk belangrijk voorstel van de Commissie voor een nieuwe of herziene maatregel moet een beoordeling van de huidige situatie of het huidige beleidskader plaatsvinden. Dit dient tevens als uitgangspunt voor de effectbeoordeling.

Meest gelezen

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Zie ook
  • Documenten
  • Evaluatie bij de Commissie English (en) hrvatski (hr)
  • Evaluatieplanning pdfEnglish (en) hrvatski (hr)
  • Evaluatieresultaten English (en) hrvatski (hr)
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?