L-evalwazzjoni

Il-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet biex tiċċekkja kemm il-politiki u l-inizjattivi tal-UE jilħqu l-għanijiet stabbiliti u tivvaluta x'jista '  jsir aħjar fil-futur.

Isiru evalwazzjonijiet b'mod sistematiku bħala appoġġ għat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Dawn jistgħu:

  • jiġġeneraw informazzjoni utli għall-ippjanar, it-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE, billi juri jekk jew fejn hemm bżonn tibdil fl-istrateġiji attwali;
  • jappoġġjaw il-leġittimita tad-deċiżjonijiet u r-responsabbiltà ta' min jieħu d-deċiżjonijiet;
  • itejbu t-trasparenza u r-responsabbiltà demokratika;
  • juru fejn hemm valur miżjud għal azzjoni fuq il-livell tal-UE;
  • jidentifikaw opportunitajiet għas-simplifikazzjoni u t-tnaqqis tal-piż regolatorju.

Kull proposta sinifikattiva tal-Kummissjoni għal miżura ġdida jew riveduta trid tkun ibbażata fuq evalwazzjoni tas-sitwazzjoni attwali jew fuq il-qafas politiku - dan iservi wkoll bħala bażi għall-valutazzjoni tal-impatt.

Links popolari

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 
Ara wkoll
  • Dokumenti prinċipali
  • L-evalwazzjoni fil-Kummissjoni English (en) hrvatski (hr)
  • L-ippjanar tal-evalwazzjonijiet pdfEnglish (en) hrvatski (hr)
  • Riżultati tal-evalwazzjoni English (en) hrvatski (hr)
Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?