Novērtēšana

Komisija novērtē, cik labi ar ES politiku un iniciatīvām izdevies sasniegt mērķus, un pēta, ko varētu uzlabot nākotnē.

Novērtēšana notiek sistemātiski, lai palīdzētu pieņemt lēmumus.

Tā var:

  • sniegt noderīgu informāciju, kas palīdz plānot, veidot un īstenot ES politiku un rāda, vai jāmaina pašreizējā pieeja un kā tas būtu izdarāms;
  • nostiprināt lēmumu leģitimitāti un lēmumu pieņēmēju pārskatatbildību;
  • uzlabot pārredzamību un demokrātisku pārskatatbildību;
  • sniegt priekšstatu, vai pasākumam ir pievienotā vērtība ES līmenī;
  • apzināt iespējas, kā vienkāršot sistēmu un mazināt birokrātiju.

Ikviena Komisijas izstrādāta jauna vai pārskatīta tiesību akta projekta pamatā ir pašreizējās situācijas vai politikas novērtējums, kuru izmanto arī ietekmes novērtējumā.

Iecienītas saites

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Skatīt arī
  • Svarīgākie dokumenti
  • Novērtēšana Eiropas Komisijā English (en) hrvatski (hr)
  • Novērtēšanas plānošana pdfEnglish (en) hrvatski (hr)
  • Novērtēšanas rezultāti English (en) hrvatski (hr)
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?