Vertinimas

Komisija atlieka vertinimus, kad patikrintų, kaip vykdant ES politiką ir iniciatyvas siekiama iškeltų tikslų, ir nustatytų, ką būtų galima pagerinti ateityje.

Siekiant padėti priimti sprendimus, sistemingai atliekami vertinimai.

Juos vykdant galima:

  • gauti naudingos informacijos, kuri padeda planuoti, rengti bei įgyvendinti ES politiką, ir iš kurios matyti, ar reikia keisti dabartinius metodus ir, jei taip, kokiose srityse;
  • patvirtinti sprendimų teisėtumą ir sustiprinti sprendimus priimančių asmenų atskaitomybę;
  • didinti skaidrumą ir demokratinę atskaitomybę;
  • parodyti, kur ES lygmens veiksmai duoda papildomos naudos;
  • nustatyti paprastinimo ir reguliavimo naštos mažinimo galimybes.

Visi svarbūs naujų arba persvarstytų priemonių Komisijos pasiūlymai privalo būti grindžiami dabartinės padėties ir politikos sistemos vertinimu. Tuo remiamasi ir atliekant poveikio vertinimą.

Populiarios nuorodos

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Papildoma informacija
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?