Meastóireacht a dhéanamh

Déanann an Coimisiún meastóireacht chun a sheiceáil cé chomh maith is a éiríonn le beartais agus le tionscnaimh an AE na cuspóirí atá leagtha síos a bhaint amach agus déanann sé measúnú ar cad is féidir a fheabhsú sa todhchaí.

Déantar meastóireachtaí ar bhonn córasach chun tacú leis an gcinnteoireacht.

Is féidir leo:

  • faisnéis áisiúil a chur le chéile chun beartais an AE a phleanáil, a dhearadh agus a chur chun feidhme, a léiríonn má tá gá ann cineálacha cur chuige reatha a athrú agus cén áit is fearr na hathruithe sin a dhéanamh;
  • tacú le dlisteanacht na gcinntí agus le cuntasacht lucht déanta na gcinntí;
  • trédhearcacht agus cuntasacht dhaonlathach a fheabhsú;
  • a léiriú cá bhfuil breisluach gníomhaíochta ar leibhéal an AE;
  • deiseanna a shainaithint chun ualaí rialála a shimpliú agus a laghdú.

Ní mór go mbeadh aon togra mór de chuid an Choimisiúin maidir le beart nua nó athbhreithnithe bunaithe ar mheastóireacht ar an gcás / gcreat beartais reatha - bíonn sin mar bhunús freisin don mheasúnú tionchair.

Naisc mhóréilimh

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Féach freisin
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?