Arviointi

Komissio suorittaa arviointeja, joilla selvitetään, kuinka hyvin EU:n politiikalla ja hankkeilla saavutetaan asetettuja tavoitteita ja kuinka toimintaa voitaisiin parantaa.

Arviointeja käytetään järjestelmällisesti päätöksenteon tukena.

Niillä voidaan

  • tuottaa hyödyllistä tietoa EU-politiikan suunnitteluun, laatimiseen ja toteuttamiseen sekä muutostarpeiden kartoittamiseen
  • tukea tehtyjen päätösten oikeutusta ja päätöksentekijöiden vastuuvelvollisuutta
  • parantaa avoimuutta ja demokraattista vastuunottoa
  • osoittaa EU:n toimien lisäarvo
  • löytää mahdollisuuksia byrokratian karsimiseen.

Kaikkien tärkeiden komission uusien tai tarkistettujen toimenpide-ehdotusten on perustuttava vallitsevan tilanteen ja poliittisten puitteiden arviointiin. Tilannearviosta on hyötyä myös ehdotetun toimenpiteen tulevien vaikutusten arvioinnille.

Suositut linkit

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Ks. myös
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.