Navigatsioonitee

Hindamine

Komisjon teostab hindamisi, et kontrollida, kui hästi ELi poliitika ja algatustega saavutatakse seatud eesmärke, ning hinnata, mida on tulevikus võimalik teha paremini.

Hindamisi teostatakse süstemaatiliselt otsuste tegemise toetamiseks.

Hindamised võivad

  • anda kasulikku teavet ELi poliitika planeerimiseks, kujundamiseks ja rakendamiseks, näidates, kas ja milliseid olemasolevaid lähenemisviise tuleks muuta;
  • toetada otsuste õiguspärasust ning otsustajate vastutust;
  • parandada läbipaistvust ja demokraatlikku vastutust;
  • näidata, millistes valdkondades on ELi meetmetel lisandväärtus;
  • aidata kindlaks teha lihtsustamise ja regulatiivse koormuse vähendamise võimalusi.

Mis tahes oluline komisjoni ettepanek uue või muudetud meetme kohta peab põhinema kehtiva olukorra / poliitilise raamistiku hindamisel – see on ka mõjuhinnangu aluseks.

Lingid

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
  • Põhidokumendid
  • Hindamine komisjonis English (en) hrvatski (hr)
  • Hindamise kavandamine pdfEnglish (en) hrvatski (hr)
  • Hindamistulemused English (en) hrvatski (hr)
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?