Hodnocení

Komise pravidelně hodnotí, do jaké míry se prostřednictvím politik a iniciativ EU daří dosahovat stanovených cílů, a následně posuzuje, jak by se dala zlepšit jejich efektivita do budoucna.

Hodnocení jsou prováděna systematicky s cílem usnadnit rozhodovací proces.

Mohou tak:

  • poskytnout informace využitelné při plánování, vytváření a provádění politik EU a poukázat na úskalí, která je nutné řešit
  • být základem pro zdůvodnění daných rozhodnutí
  • zlepšit transparentnost a demokratickou odpovědnost
  • poukázat na přínosnost jednání na úrovni EU
  • vymezit oblasti, kde je možné právní úpravu zjednodušit a snížit regulační zátěž.

Jakémukoli návrhu nového či přepracovaného opatření, který Komise předloží, musí předcházet hodnocení stávající situace a existujícího politického rámce. Z této analýzy pak vychází rovněž posouzení dopadů.

Oblíbené odkazy

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Viz také
  • Hlavní dokumenty
  • Hodnocení v rámci Komise English (en) hrvatski (hr)
  • Plánování hodnocení pdfEnglish (en) hrvatski (hr)
  • Výsledky hodnocení English (en) hrvatski (hr)
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?