Оценки

Комисията извършва оценки, за да провери до каква степен политиките и инициативите на ЕС постигат зададените цели и как те могат да бъдат усъвършенствани в бъдеще.

Оценките се извършват систематично в подкрепа на вземането на решения.

Оценките могат:

  • да предоставят полезна информация за планирането, разработването и прилагането на политиките на ЕС, като покажат дали използваните подходи трябва да бъдат променени и в кои случаи;
  • да потвърдят легитимността на решенията и отчетността на тези, които ги вземат;
  • да подобрят прозрачността и демократичната отчетност;
  • да демонстрират кога действията на равнище ЕС имат добавена стойност;
  • да открият възможности за опростяване и намаляване на административната тежест.

Всяко значително предложение на Комисията за нова или преразгледана мярка трябва да се основава на оценка на ситуацията в момента и на политическата рамка – това е в основата и на оценката на въздействието.

Популярни връзки

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?