Kommissionärernas veckosammanträden

Kommissionärerna sammanträder en gång i veckan för att diskutera politiskt känsliga frågor och anta förslag som kräver det så kallade muntliga förfarandet.

Enligt kommissionens arbetsordning ska de 28 kommissionärerna sammanträda minst en gång i veckan.

Detta sker vanligen på onsdagarna i Bryssel utom när Europaparlament har sina plenarsammanträden, då kommissionärerna möts i Strasbourg i stället. Extraordinarie möten kan hållas vid behov, t.ex. inför eller under ett viktigt sammanträde i rådet (EU-ländernas stats- och regeringschefer eller ministrar).

Dagordningen bygger främst på kommissionens arbetsprogram. Varje punkt på dagordningen presenteras av den kommissionär som ansvarar för det aktuella politikområdet. Kommissionärerna antar sedan ett gemensamt beslut om varje ärende.

Om du vill kan du läsa dagordningen för nästa kommissionssammanträde. Dagordningen skrivs först på franska innan den översätts till engelska. Den franska versionen ligger därför ibland ute tidigare än den engelska.

Besluten på veckosammanträdena fattas genom det så kallade muntliga förfarandet. Det används bara för viktiga beslut som måste diskuteras av kommissionärerna muntligen innan de kan antas.

De flesta kommissionsbeslut fattas emellertid inte på veckosammanträdena utan med hjälp av det skriftliga förfarandet. Det innebär att ett förslag eller utkast skickas till alla kommissionärerna för yttrande inom en utsatt tid.

Kommissionen har initiativrätt att föreslå nya lagar. När kommissionen har antagit ett gemensamt beslut om ett lagförslag börjar nästa steg i beslutsfattandet. I de flesta fall (inom ramen för det vanliga ordinarie lagstiftningsförfarandet eller medbeslutandeförfarandet) överlämnas förslaget nu till Europaparlamentet och ministerrådet för antagande.

Samtidigt uppmanas EU-ländernas nationella parlament att yttra sig om förslaget och förvissa sig om att det verkligen är mer effektivt att agera på EU-nivå än på nationell, regional eller lokal nivå (kontroll av subsidiaritetsprincipen).

Populära länkar

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Se också
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?