Tedenske seje Evropske komisije

Komisarji se sestanejo vsak teden in razpravljajo o politično občutljivih vprašanjih ter sprejemajo predloge, o katerih se morajo dogovoriti ustno.

Poslovnik določa, da se mora Komisija (tj. 28 komisarjev) sestati vsaj enkrat na teden.

Komisarji se sestanejo vsako sredo v Bruslju, razen v času plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta, ko se sestanejo v Strasbourgu. Po potrebi skličejo posebne dodatne seje, na primer pred ali med pomembnim zasedanjem Sveta (voditelji držav ali nacionalni ministri).

Dnevni red posamezne seje določijo na podlagi delovnega programa Komisije. Posamezno točko dnevnega reda predstavi komisar, ki je pristojen za določeno področje. Odločitev sprejmejo vsi komisarji skupaj.

Ogledate si lahko dnevni red naslednje seje Komisije. Službe pripravijo dnevni red v francoščini, nato ga prevedejo v angleščino. Francoska različica je zato navadno objavljena nekaj ur prej.

Odločanje na tedenskih sejah je znano kot „ustni postopek“. Uporablja se samo pri pomembnejših zakonodajnih predlogih, o katerih morajo komisarji razpravljati ustno, preden jih sprejmejo.

Toda večino odločitev Komisija sprejme po „pisnem postopku“: zakonodajni predlog ali osnutek pošljejo vsem komisarjem, ki lahko v določenem roku dajo svoje pripombe.

Komisija ima pravico do zakonodajne pobude, tj. predlaga nove zakone. Ko komisarji sprejmejo skupno odločitev o zakonodajnem predlogu, se začne druga stopnja postopka odločanja, kar navadno pomeni (običajni redni zakonodajni postopek ali postopek soodločanja), da predlog pošljejo v obravnavo in sprejem v Evropski parlament in Svet.

Predlog istočasno obravnavajo tudi v parlamentih držav EU in presodijo, ali bo nameravani ukrep na ravni EU res učinkovitejši od morebitnega ukrepa na regionalni oziroma lokalni ravni (presoja subsidiarnosti).

Zanimive povezave

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 
Glej tudi
Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?