Reuniunile săptămânale ale comisarilor

Membrii Comisiei se reunesc săptămânal pentru a discuta aspecte sensibile din punct de vedere politic şi pentru a adopta propuneri asupra cărora trebuie să se convină prin „procedură orală”.

Potrivit regulamentului de procedură, Comisia (formată din 28 de comisari) se reuneşte în fiecare săptămână.

În general, comisarii se întâlnesc în fiecare miercuri, la Bruxelles. Pe durata sesiunilor plenare ale Parlamentului European, reuniunile lor se desfăşoară la Strasbourg. Dacă este nevoie, se pot organiza şi şedinţe speciale, de exemplu înaintea sau pe durata unei reuniuni importante a Consiliului (la care participă liderii statelor membre).

Agenda fiecărei întâlniri se bazează, în special, pe programul de lucru al Comisiei.  Fiecare punct introdus pe ordinea de zi este prezentat de comisarul care răspunde de domeniul politic la care se face referire. Deciziile se iau în mod colectiv, de către întreaga echipă a comisarilor.

Puteţi consulta ordinea de zi a viitoarei reuniuni a Comisiei. Menţionăm că aceasta este redactată în franceză şi ulterior tradusă în engleză. Din acest motiv s-ar putea ca versiunea franceză să fie disponibilă pe internet cu câteva ore înaintea versiunii în limba engleză.

Procedura de luare a deciziilor în cadrul reuniunilor săptămânale este cunoscută sub denumirea de „procedură orală”. Ea este folosită doar în cazul propunerilor majore care necesită dezbatere la nivelul Comisiei înainte de a fi adoptate.

Totuşi, cele mai multe decizii ale Comisiei nu se iau în cadrul reuniunilor săptămânale, ci sunt adoptate prin „procedură scrisă”. Aceasta înseamnă că propunerea sau proiectul de document ajunge la cabinetele tuturor comisarilor, fiecare dintre aceştia având posibilitatea de a face comentarii, într-un anumit interval de timp.

Comisia are „drept de iniţiativă” şi poate propune noi acte legislative. După ce întruneşte acordul întregului colegiu al Comisarilor, propunerea legislativă intră în următoarea etapă a procesului decizional. În majoritatea cazurilor, (în baza „procedurii legislative ordinare ” sau de „codecizie”) ea este transmisă Parlamentului European şi Consiliului, spre dezbatere şi adoptare.

În acelaşi timp, parlamentele naţionale sunt invitate să-şi dea avizul cu privire la propunere şi să verifice dacă acţiunea întreprinsă la nivelul UE este mai eficientă decât măsurile luate la nivel regional sau local (mecanismul de control al subsidiarităţii).

Cele mai accesate linkuri

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 
Alte linkuri
Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: