Wekelijkse vergaderingen van de commissarissen

De Commissie komt wekelijks bijeen om politiek gevoelige kwesties te bespreken en voorstellen aan te nemen die voor de "mondelinge behandeling" in aanmerking komen.

Volgens het reglement van orde moet de Commissie (de 28 commissarissen) minstens eenmaal per week bijeenkomen.

In de praktijk vergaderen de commissarissen iedere woensdag in Brussel, behalve tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement, wanneer ze in Straatsburg bijeenkomen. Indien nodig kunnen er extra zittingen worden gehouden, bijvoorbeeld net voor of tijdens belangrijke bijeenkomsten van de Raad (de regeringsleiders of ministers).

De agenda is hoofdzakelijk gebaseerd op het werkprogramma van de Commissie. Ieder agendapunt wordt gepresenteerd door de commissaris die voor het betreffende beleidsterrein bevoegd is. Daarna neemt het volledige team van commissarissen er gezamenlijk een beslissing over.

U kunt de agenda van de volgende vergadering van de Commissie inkijken. De agenda wordt in het Frans opgesteld en daarna in het Engels vertaald. De Franse versie is daarom meestal een paar uur eerder beschikbaar.

De procedure voor de besluitvorming op deze wekelijkse vergadering wordt de "mondelinge behandeling" genoemd. Zij wordt alleen gevolgd voor belangrijke voorstellen waarover mondelinge bespreking tussen de commissarissen nodig is.

De meeste beslissingen van de Commissie worden niet op deze vergaderingen maar via de schriftelijke procedure genomen: een voorstel of ontwerpdocument wordt aan alle commissarissen gezonden, waarna ze binnen een bepaalde termijn opmerkingen kunnen maken.

De Commissie heeft het recht van een initiatief: zij kan nieuwe wetgeving voorstellen. Zodra zij over een wetgevingsvoorstel collectief een beslissing heeft genomen, begint de volgende fase van het besluitvormingsproces. In de meeste gevallen (in het kader van de gebruikelijke "medebeslissingsprocedure") wordt het voorstel daarbij voor behandeling en goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad gestuurd.

Tezelfdertijd worden parlementen van EU-landen gevraagd om hun mening over het voorstel te geven en na te gaan of optreden op EU-niveau werkelijk efficiënter is dan optreden op regionaal of plaatselijk niveau (subsidiariteitscontrole).

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Zie ook
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?