Savaitiniai Komisijos narių posėdžiai

Komisija susirenka kiekvieną savaitę, kad aptartų opius politinius klausimus ir priimtų pasiūlymus, dėl kurių reikia susitarti taikant žodinę procedūrą.

Pagal darbo tvarkos taisykles reikalaujama, kad Komisija (t. y. 28 Komisijos nariai) susirinktų į posėdį bent kartą per savaitę.

Paprastai Komisijos nariai kiekvieną trečiadienį susitinka Briuselyje, išskyrus, kai vyksta Europos Parlamento plenarinės sesijos – tada jie posėdžiauja Strasbūre. Prireikus gali būti surengti papildomi specialieji posėdžiai, pavyzdžiui, prieš pat svarbų Tarybos (valstybių vadovų arba ministrų) susitikimą arba per jį.

Kiekvieno posėdžio darbotvarkė daugiausiai sudaroma vadovaujantis Komisijos darbo programa. Kiekvieną darbotvarkės punktą pristato už atitinkamą politikos sritį atsakingas Komisijos narys. Tuomet visi Komisijos nariai tuo klausimu priima bendrą sprendimą.

Susipažinkite su kito Komisijos posėdžio darbotvarke. Darbotvarkė parengiama prancūzų kalba, o paskui išverčiama į anglų kalbą, todėl dokumentą prancūzų kalba internete galite rasti keliomis valandomis anksčiau.

Ši sprendimų priėmimo per savaitinius posėdžius tvarka vadinama žodine procedūra. Ji taikoma tik pagrindiniams pasiūlymams, kuriuos, prieš priimdama, Komisija turi aptarti žodžiu.

Tačiau dauguma Komisijos sprendimų priimami ne per jos savaitinius posėdžius, o taikant rašytinę procedūrą, t. y. pasiūlymas arba dokumento projektas siunčiamas visiems Komisijos nariams, kurie per tam tikrą laiką gali pateikti pastabas.

Komisija turi iniciatyvos teisę, t. y. ji gali siūlyti naujus teisės aktus. Bendrai nusprendusi dėl teisės akto pasiūlymo, Komisija pereina prie kito sprendimų priėmimo etapo: dauguma atvejų (pagal standartinę įprastą teisėkūros, arba bendro sprendimo, procedūrą) siūlomas teisės aktas siunčiamas svarstyti ir priimti Europos Parlamentui bei Tarybai.

Tuo pat metu ES šalių parlamentai raginami išsakyti nuomonę apie pasiūlymą ir patikrinti, ar tikrai veiksmai būtų efektyvesni ES, o ne regionų ar vietos lygmeniu (subsidiarumo kontrolė).

Populiarios nuorodos

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Papildoma informacija
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?