A biztosok heti ülései

A Bizottság minden héten ülésezik, hogy megtárgyalja a politikai szempontból érzékeny kérdéseket, és elfogadja a „szóbeli eljárás” keretében egyeztetendő javaslatokat.

Az eljárási szabályzat előírja, hogy a Bizottságnak (azaz a 28 biztosnak) hetente legalább egyszer ülést kell tartania.

A gyakorlatban a Bizottság tagjai minden héten szerdán ülnek össze Brüsszelben, kivéve az Európai Parlament plenáris üléseinek időszakában, amikor Strasbourgban találkoznak. Szükség esetén további, rendkívüli üléseket is tartanak, például a Tanács (azaz az országok vezetői vagy miniszterei) fontos ülései előtt vagy azok folyamán.

Az egyes ülések napirendje főként a Bizottság munkaprogramján alapul. Minden napirendi pontot a vonatkozó szakpolitikáért felelős biztos mutat be, ezután pedig a biztosok közösen hoznak döntést.

A soron következő bizottsági ülés napirendjét Ön is megtekintheti. Felhívjuk figyelmét, hogy a napirend eredetileg franciául készül, ezt követően fordítják le angolra. Ezért előfordulhat, hogy a dokumentum francia változata néhány órával korábban hozzáférhető az interneten.

A heti üléseken alkalmazott döntéshozatali eljárást „szóbeli eljárásnak” nevezik, és kizárólag olyan fontosabb javaslatok esetében alkalmazzák, amelyeket elfogadás előtt a Bizottságnak szóban kell megvitatnia.

A legtöbb határozatot azonban nem a heti üléseken, hanem „írásbeli eljárás” keretében hozza meg a Bizottság – ennek során a javaslatot vagy a dokumentumtervezetet minden biztosnak eljuttatják, akik egy bizonyos határidőn belül tehetik meg észrevételeiket.

A Bizottság „kezdeményezési jogával” élve új jogszabályokat javasolhat. Ha a Bizottság testületileg úgy dönt, hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő, a döntéshozatali folyamat a következő szakaszba lép. Az esetek többségében (a szokásos „rendes jogalkotási eljárás” vagy „együttdöntési eljárás” keretein belül) a javaslatot a Bizottság felülvizsgálat és elfogadás céljából elküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Ezzel egyidejűleg az EU-tagállamok parlamentjei is lehetőséget kapnak arra, hogy véleményt nyilvánítsanak a javaslatról, és megvizsgálják, valóban hatékonyabb-e az uniós szintű intézkedés a regionális vagy helyi intézkedésnél (szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus).

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 
Kapcsolódó weboldalak
Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?