Freagrachtaí seachtainiúla na gCoimisinéirí

Tagann an Coimisiún le chéile gach seachtain chun ceisteanna atá íogair ar bhonn polaitiúil a phlé agus chun tograí a ghlacadh nach mór a aontú trí "nós imeachta ó bhéal".

Éilítear leis na rialacha nós imeachta ar an gCoimisiún (na 28 Coimisinéir) bualadh le chéile uair sa tseachtain ar a laghad.

Sa chleachtas, tagann na Coimisinéirí le chéile gach Céadaoin sa Bhruiséil, seachas le linn na seisiún iomlánach de Pharlaimint na hEorpa nuair a thagann siad le chéile in Strasbourg.  Féadfar suíonna speisialta breise a thionól nuair is gá, mar shampla díreach roimh chruinniú tábhachtach den Chomhairle (ceannairí náisiúnta nó airí) nó lena linn.

Tá an clár do gach cruinniú bunaithe den chuid is mó ar Chlár oibre an Choimisiúin.  Cuireann an Coimisinéir atá freagrach as an réimse beartais lena mbaineann an mhír ar an gclár cruinnithe i láthair.   Glacann foireann uile na gCoimisinéirí cinneadh i dteannta a chéile ina taobh ansin.

Tá fáilte romhat féachaint ar chlár an chéad chruinnithe eile de chuid an Choimisiúin. Tabhair faoi deara le do thoil go leagtar amach an clár i bhFraincis sula n-aistrítear go Béarla é. Dá bhrí sin, d'fhéadfá teacht ar an leagan Fraincise den doiciméad ar an nGréasán sula mbeidh an leagan Béarla ar fáil.

Is é a thugtar ar an nós imeachta cinnteoireachta ag na cruinnithe seachtainiúla ná ‘nós imeachta ó bhéal’.  Ní úsáidtear é ach le haghaidh tograí móra a chaithfear a phlé ó bhéal laistigh den Choimisiún sula féidir iad a ghlacadh.

Ní ghlactar formhór de chinntí an Choimisiúin, áfach, ag a chruinnithe seachtainiúla, ach glactar iad trí bhíthin ‘nós imeachta scríofa’ – scaiptear togra nó dréachtdoiciméad ar na Coimisinéirí ar fad, agus is féidir leo barúlacha a thabhairt taobh istigh d’fhráma ama áirithe.

Tá an ‘ceart tionscnaimh’ ag an gCoimisiún chun dlíthe nua a mholadh.  A luaithe a dhéanann an Coimisiún cinneadh i dteannta a chéile maidir le togra reachtach, téann sé ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den phróiseas cinnteoireachta.  I bhformhór na gcásanna (má chloítear le ‘gnáthnós imeachta reachtach’ nó ‘comhchinneadh’caighdeánach) cuirtear ar aghaidh ansin chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle é lena athbhreithniú agus lena leasú.

Ag an am céanna, tugtar cuireadh do pharlaimintí i dtíortha an AE a dtuairimí a thabhairt faoin togra agus seiceáil an mbeadh gníomhaíocht ar leibhéal an AE ní b’éifeachtaí i ndáiríre ná mar a bheadh gníomhaíocht ar an leibhéal réigiúnach nó áitiúil (rialú coimhdeachta).

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Féach freisin
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?