Komissaarien viikkokokoukset

Komissaarit kokoontuvat joka viikko keskustelemaan poliittisesti tärkeistä kysymyksistä ja hyväksymään ehdotukset, joista on sovittava ns. suullisella menettelyllä.

Euroopan komission työjärjestyksessä määrätään, että komissio (eli 28 komissaaria) kokoontuu vähintään kerran viikossa.

Komissaarit kokoontuvat joka keskiviikko Brysselissä, paitsi Euroopan parlamentin täysistunnon aikana, jolloin kokous järjestetään Strasbourgissa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan, esimerkiksi kun EU:n valtionpäämiehet tai ministerit kokoontuvat tärkeässä EU:n neuvoston kokouksessa.

Kunkin kokouksen esityslista perustuu pitkälti komission työohjelmaan. Esityslistan kunkin kohdan esittelee kyseisestä politiikan alasta vastaava komissaari. Kohdasta päätetään komissaarien kollektiivisella päätöksellä.

Komission kokousten esityslistat ovat verkossa jokaisen nähtävissä. Huomaa, että esityslista laaditaan ensin ranskaksi ja käännetään sitten englanniksi. Siksi ranskankielinen versio on saatavilla yleensä muutamaa tuntia aikaisemmin.

Viikkokokousten päätöksentekomenettelyä kutsutaan suulliseksi menettelyksi. Sitä käytetään vain tärkeimmissä ehdotuksissa, joiden hyväksyntä edellyttää suullista keskustelua komissiossa.

Suurin osa komission päätöksistä tehdään kuitenkin viikkokokousten ulkopuolella kirjallisella menettelyllä: siinä ehdotus tai asiakirjaluonnos lähetetään kaikille komissaareille, jotka voivat kommentoida sitä tietyn ajan kuluessa.

Komissiolla on uusien lakien ehdottamisessa aloiteoikeus, Kun se on tehnyt kollektiivisen päätöksensä lakiehdotuksesta, ehdotus siirtyy päätöksentekoprosessin seuraavaan vaiheeseen. Tämä tarkoittaa useimmiten (tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli yhteispäätösmenettelyssä) sen lähettämistä Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Samalla ehdotus lähetetään myös EU-maiden eduskunnille lausuntoa varten. Ne arvioivat, onko EU:n tason toiminta kyseisessä tapauksessa perusteltua vai riittääkö alueellisen tai paikallisen tason toiminta (toissijaisuusperiaate).

Suositut linkit

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Ks. myös
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.