Volinike iganädalased koosolekud

Komisjon kohtub igal nädalal, et arutada poliitiliselt tundlikke küsimusi ja võtta vastu suulise menetluse teel kokkulepitavaid ettepanekuid.

Kodukorra kohaselt peab komisjon (s.o 28 volinikku) kohtuma vähemalt korra nädalas.

Tegelikkuses kohtuvad volinikud igal kolmapäeval Brüsselis, välja arvatud Euroopa Parlamendi täiskogu istungite ajal, mil nad kohtuvad Strasbourgis. Vajadusel korraldatakse täiendavaid kohtumisi, näiteks vahetult enne nõukogu (liikmesriikide juhid või ministrid) olulist kohtumist või selle ajal.

Iga koosoleku päevakord põhineb peamiselt komisjoni tööprogrammil.  Iga päevakorrapunkti esitleb selle poliitikavaldkonna eest vastutav volinik. Seejärel tehakse kõnealuses küsimuses ühine otsus.

Kõigil on võimalik tutvuda komisjoni järgmise koosoleku päevakorraga. Pange tähele, et päevakord koostatakse algselt prantsuse keeles ja tõlgitakse seejärel inglise keelde. Seega võite dokumendi prantsuskeelse versiooni leida Internetist mõni tund varem.

Iganädalastel koosolekutel kasutatavat otsustusmenetlust nimetatakse suuliseks menetluseks.  Seda kasutatakse ainut olulisimate ettepanekute korral, mille puhul on enne nende vastuvõtmist vajalik suuline arutelu komisjonis.

Enamikku komisjoni otsustest ei võeta siiski vastu iganädalastel koosolekutel, vaid kirjaliku menetluse teel – ettepanek või dokumendi kavand saadetakse kõigile volinikele, kes saavad teatud aja vältel teha omapoolseid märkusi.

Komisjonil on nn algatusõigus teha ettepanekuid uute õigusaktide kohta.  Kui komisjon on teinud ühise otsuse seadusandliku ettepaneku kohta, siis siirdub selle menetlemine otsustusprotsessi järgmisesse etappi.  Enamikul juhtudel (tavapäraselt kasutatava seadusandliku tavamenetluse ehk kaasotsustamismenetluse raames) saadetakse ettepanek seejärel Euroopa Parlamendile ja nõukogule läbivaatamiseks ning vastuvõtmiseks.

Samal ajal antakse ELi liikmesriikide parlamentidele võimalus esitada seadusandliku ettepaneku kohta oma arvamus ning kontrollida, kas ELi tasandil võetud meede on tõepoolest piirkondlikul või kohalikul tasandil võetud meetmetest tõhusam (subsidiaarsuse kontroll).

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 
Vaata ka …
Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?