Ugentlige møder med kommissærerne

Kommissionen holder møde hver uge for at drøfte politisk følsomme emner og vedtage forslag, der skal vedtages ved "mundtlig procedure".

Ifølge forretningsordenen skal Kommissionen (dvs. de 28 kommissærer) mødes mindst en gang om ugen.

I praksis mødes kommissærerne hver onsdag i Bruxelles, bortset fra de uger, hvor Europa-Parlamentets plenarmøder afholdes i Strasbourg. Der kan afholdes yderligere møder efter behov, som f.eks. før eller under et vigtigt møde i Rådet (nationale ledere eller ministre).

Dagsordenen for hvert møde bygger hovedsageligt på Kommissionens arbejdsprogram. Hvert punkt på dagsordenen gennemgås af den kommissær, der er ansvarlig for det pågældende politiske område, og kollegiet træffer derefter en fælles beslutning om det.

Her kan du se dagsordenen for Kommissionens næste møde. Bemærk, at dagsordenen udarbejdes på fransk og oversættes derefter til engelsk. Du kan derfor muligvis finde den franske version et par timer tidligere på nettet.

Beslutningsproceduren på de ugentlige møder kaldes "mundtlig procedure". Den anvendes kun ved vigtige forslag, der kræver mundtlig drøftelse i kollegiet, inden de kan vedtages.

De fleste af Kommissionens afgørelser træffes dog ikke på de ugentlige møder, men vedtages ved "skriftlig procedure" – et forslag eller udkast sendes rundt til kommissærerne, der kan komme med bemærkninger inden for en vis frist.

Kommissionen har "initiativret" til at foreslå ny lovgivning. Når Kommissionen i fællesskab har vedtaget et lovforslag, går det videre til næste trin i beslutningsprocessen. I de fleste tilfælde (i henhold til den "almindelige lovgivningsprocedure" eller "den fælles beslutningsprocedure") sendes forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet, som gennemgår og vedtager det.

Samtidig opfordres EU-landenes regeringer til at komme med udtalelser til forslaget og undersøge, om handling på EU-plan reelt vil være mere effektiv end handling på regionalt eller lokalt plan (kontrol med overholdelsen af nærhedsprincippet).

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Se også
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?