Δίκαιο της ΕΕ: πηγές και περιλήψεις

Δείτε τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, διαβάστε τα σχέδια νομοθετικών προτάσεων ή αναζητήστε νόμους που έχουν ήδη θεσπιστεί, μέσω των ακόλουθων βάσεων δεδομένων και πηγών πληροφόρησης.

Αποφάσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  • Μητρώο των εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
    Εκτός από τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο μητρώο αυτό θα βρείτε ημερησίους καταλόγους με αποφάσεις που ελήφθησαν μέσω άλλων διαδικασιών

Σχέδια νομοθετικών προτάσεων

Ισχύουσα νομοθεσία

Περιλήψεις της νομοθεσίας της ΕΕ

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 
Επίσης
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;