Право на ЕС – източници и резюмета

Проследете вземането на решения стъпка по стъпка; разгледайте законопроекти или потърсете вече приети закони чрез базите данни и източниците на информация.

Решения на равнище Комисия

  • Регистър на документите на Комисията
    Освен дневния ред и протоколите от предишни заседания на Комисията в този регистър са включени ежедневни списъци с решения, приети по други процедури.

Проектозаконодателство

Действащи закони

  • Право на ЕС (EUR-Lex)
    Търсене на директиви, регламенти, решения, международни споразумения и други актове

Резюмета на законите на ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?