Luarea deciziilor

Procedura standard de luare a deciziilor la nivelul UE este cunoscută sub numele de „codecizie”. Aceasta înseamnă că Parlamentul European trebuie să aprobe, împreună cu Consiliul, propunerile legislative înaintate de Comisie.

Procesul decizional la nivelul UE implică trei instituţii principale:

  • Comisia Europeană , care reprezintă interesele Uniunii în ansamblu
  • Consiliul Uniunii Europene , care reprezintă statele membre
  • Parlamentul European , care îi reprezintă pe cetăţenii UE şi este ales direct de către aceştia.

În principiu, Comisia propune actele legislative, iar Consiliul şi Parlamentul le adoptă. Aceasta este procedura standard de luare a deciziilor la nivelul UE (cunoscută şi sub denumirea de „procedură legislativă ordinară” sau „codecizie”).

Există şi proceduri legislative speciale. În baza acestora, Consiliul poate adopta acte legislative singur (după consultarea Parlamentului). Deşi mult mai rar, se poate întâlni şi situaţia în care Parlamentul adoptă acte legislative singur (după consultarea Consiliului).

Consiliul şi Parlamentul îi pot da Comisiei puterea de a adopta acte fără caracter legislativ.

  • Un exemplu ar putea fi situaţia în care Comisia este nevoită să revizuiască elemente neesenţiale ale legislaţiei pentru a le aduce la zi cu progresele ştiinţifice sau evoluţiile pieţei.  Aceste „acte delegate” sunt examinate de Parlamentul European şi de Consiliu.
  • Pentru a se asigura că legislaţia UE este implementată în mod uniform pe teritoriul Uniunii, Comisia adoptă acte de punere în aplicare. Acestea sunt examinate de guvernele statelor membre, prin intermediul unui sistem cunoscut sub denumirea de comitologie.

Cele mai accesate linkuri

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 
Alte linkuri
Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: