Proces decyzyjny

Zwykłą procedurą decyzyjną w UE jest tzw. procedura współdecyzji. Zgodnie z tą procedurą dane przepisy UE podlegają zatwierdzeniu przez Parlament Europejski i Radę na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję.

W procesie decyzyjnym UE uczestniczą trzy główne instytucje:

  • Komisja Europejska , która reprezentuje wspólne interesy UE,
  • Rada Unii Europejskiej , w której reprezentowane są poszczególne państwa członkowskie,
  • Parlament Europejski , reprezentujący obywateli UE, którzy bezpośrednio wybierają jego członków.

Zasadniczo wnioski dotyczące nowych przepisów przedstawia Komisja Europejska, ale decyzja o ich przyjęciu należy do Rady i Parlamentu. Jest to zwykła procedura decyzyjna stosowana w UE (tzw. zwykła procedura ustawodawcza lub procedura współdecyzji).

Istnieją również specjalne procedury ustawodawcze pozwalające w niektórych przypadkach na przyjmowanie aktów prawnych przez samą Radę (po konsultacji z Parlamentem) lub rzadziej przez sam Parlament Europejski (po konsultacji z Radą).

Parlament i Rada mogą upoważnić Komisję do przyjmowania aktów o charakterze nieustawodawczym.

  • Na przykład w razie potrzeby Komisja może dostosować inne niż istotne elementy prawa do zmian wynikających z postępu naukowego lub zmian sytuacji rynkowej. Takie „akty delegowane” poddawane są kontroli ze strony Parlamentu Europejskiego i Rady.
  • Przyjmowane przez Komisję środki służące zapewnieniu jednolitego sposobu wdrażania unijnych aktów prawnych w całej UE nazywane są aktami wykonawczymi. Akty wykonawcze są poddawane kontroli ze strony rządów państw członkowskich UE w ramach tzw. procedury komitetowej.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 
Zobacz również
Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?