Besluitvorming

De bij de EU meest gangbare besluitvormingsprocedure is de "medebeslissingsprocedure". Hierbij keuren het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk een voorstel voor EU-wetgeving van de Commissie goed.

Bij de besluitvorming van de Europese Unie zijn de drie belangrijkste instellingen betrokken:

  • de Europese Commissie , die de belangen van de EU als geheel behartigt
  • de Raad van de Europese Unie , die de individuele lidstaten vertegenwoordigt
  • het Europees Parlement , dat de EU-burgers vertegenwoordigt en rechtstreeks door hen is verkozen

Nieuwe wetgeving wordt in principe door de Europese Commissie voorgesteld en door de Raad en het Europees Parlement goedgekeurd. Dit is de meest gangbare besluitvormingsprocedure van de EU (bekend als de "gewone wetgevingsprocedure" of "medebeslissingsprocedure").

Er bestaan daarnaast bijzondere wetgevingsprocedures waarmee in bepaalde gevallen beslissingen door de Raad alleen kunnen worden aangenomen (na raadpleging van het Parlement) of, nog zeldzamer, door het Europees Parlement alleen (na raadpleging van de Raad).

De Raad en het Parlement kunnen de Commissie ook machtigen om niet-wetgevende beslissingen te nemen.

  • Zo kan het nodig zijn dat de Commissie niet-essentiële onderdelen van wetten aanpast aan de wetenschappelijke vooruitgang of aan de evolutie van de markt. Deze "gedelegeerde besluiten" worden gecontroleerd door het Europees Parlement en de Raad.
  • Als de Commissie maatregelen goedkeurt om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving in de hele EU op een uniforme manier wordt uitgevoerd, zijn dit uitvoeringsbesluiten. Uitvoeringsbesluiten worden door de regeringen van de EU-landen gecontroleerd via het systeem dat "comitologie" wordt genoemd.

Meest gelezen

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Zie ook
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?