Lēmumu pieņemšana

Parasti ES pieņem lēmumus, izmantojot tā saukto koplēmuma procedūru. Tas nozīmē, ka Eiropas Parlamentam kopā ar Padomi jāapstiprina ES tiesību akts, kura pamatā ir Komisijas priekšlikums.

ES lēmumu pieņemšanā ir iesaistītas trīs galvenās iestādes:

Parasti Eiropas Komisija ierosina jaunus tiesību aktus, bet tos pieņem Padome kopā ar Parlamentu. Tāda ir ES lēmumu pieņemšanas standartprocedūra (to dēvē par parasto likumdošanas jeb koplēmuma procedūru).

Ir arī īpašas likumdošanas procedūras, kad noteiktos gadījumos Padome, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, viena var pieņemt tiesību aktus vai (retāk) Eiropas Parlaments var pieņemt tiesību aktu viens pats, apspriedies ar Padomi.

Padome un Parlaments var piešķirt Komisijai pilnvaras pieņemt neleģislatīvus aktus.

  • Var gadīties, ka Komisijai jālabo kāda tiesību akta mazāk svarīgie elementi, ņemot vērā tehnisko progresu vai tirgus attīstības tendences. Šos t.s. deleģētos tiesību aktus rūpīgi pārbauda Eiropas Parlaments un Padome.
  • Ja Komisija pieņem dokumentus, kas paredz nodrošināt ES tiesību aktu vienādu īstenošanu visā ES, tos sauc par īstenošanas aktiem. Īstenošanas aktus rūpīgi izvērtē ES dalībvalstu valdības, izmantojot komitoloģijas sistēmu.

Iecienītas saites

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 
Skatīt arī
Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?