Sprendimų priėmimas

Standartinė ES sprendimų priėmimo procedūra vadinama bendru sprendimu. Tai reiškia, kad, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, ES teisės aktus turi patvirtinti Europos Parlamentas drauge su Taryba.

Priimant sprendimus ES dalyvauja trys pagrindinės institucijos:

Iš esmės Europos Komisija siūlo naujus teisės aktus, tačiau juos drauge priima Taryba su Parlamentu. Tai standartinė ES sprendimų priėmimo procedūra (vadinama įprasta teisėkūros arba bendro sprendimo procedūra).

Taikomos ir specialios teisėkūros procedūros, kai tam tikrais atvejais teisės aktus gali priimti viena Taryba (pasikonsultavusi su Parlamentu) arba, rečiau, vienas Europos Parlamentas (pasikonsultavęs su Taryba).

Taryba ir Parlamentas gali įgalioti Komisiją priimti įstatymo galios neturinčius teisės aktus.

  • Pavyzdžiui, gali prireikti, kad Komisija neesminius teisės akto elementus suderintų su mokslo pažanga arba pokyčiais rinkose. Šiuos deleguotuosius aktus nagrinėja Europos Parlamentas ir Taryba.
  • Priemonės, kurias Komisija priima siekdama užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų įgyvendinami vienodomis sąlygomis visoje ES, vadinamos įgyvendinimo aktais. Įgyvendinimo aktus nagrinėja ES vyriausybės remdamosi komiteto procedūra vadinama sistema.

Populiarios nuorodos

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 
Papildoma informacija
Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?