Cinnteoireacht

Is é a thugtar ar ghnáthphróiseas cinnteoireachta an AE ná ‘comhchinneadh’. Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh Parlaimint na hEorpa reachtaíocht an AE a cheadú in éineacht leis an gComhairle bunaithe ar thogra ón gCoimisiún.

Bíonn baint ag trí phríomh-institiúid le próiseas cinnteoireachta an AE:

  • déanann An Coimisiún Eorpach ionadaíocht ar leasanna an AE trí chéile,
  • déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh ionadaíocht thar ceann na mballstát ar leith,
  • déanann Parlaimint na hEorpa ionadaíocht thar ceann shaoránaigh an AE a thoghann í go díreach.

I bprionsabal, is é an Coimisiún Eorpach a bheartaíonn dlíthe nua, ach is í an Chomhairle in éineacht leis an bParlaimint a ghlacann iad.  Is ionann é sin agus gnáthnós imeachta cinnteoireachta an AE (ar a dtugtar an “gnáthnós imeachta reachtach” nó “comhchinneadh”).

Tá nósanna imeachta reachtacha speisialta ann freisin, i gcásanna áirithe nuair a fhéadfaidh an Chomhairle (tar éis dul i gcomhairle leis an bParlaimint) nó, i líon beag cásanna nuair a fhéadfaidh Parlaimint na hEorpa (tar éis dul i gcomhairle leis an gComhairle) gníomhartha dlíthiúla a ghlacadh ina n-aonair.

Is féidir leis an gComhairle agus leis an bParlaimint cumhacht a thabhairt don Choimisiún gníomhartha neamhreachtacha a ghlacadh.

  • Mar shampla, d’fhéadfadh sé go mbeadh ar an gComhairle gnéithe de dhlí nach gnéithe riachtanacha iad a thabhairt cothrom le dáta leis an dul chun cinn san eolaíocht agus le forbairtí margaidh.   Déanann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na ‘gníomhartha tarmligthe’ sin a chíoradh.
  • Nuair a ghlacann an Coimisiún bearta chun a áirithiú go gcuirtear gníomhartha an AE i bhfeidhm ar fud an AE ar bhealach aonfhoirmeach, is ionann iad sin agus gníomhartha cur chun feidhme. Déanann rialtais an AE gníomhartha cur chun feidhme a chíoradh trí chóras ar a dtugtar nós imeachta coiste.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 
Féach freisin
Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?