Päätöksenteko

EU:n tavanomaista päätöksentekomenettelyä kutsutaan yhteispäätösmenettelyksi. Tämä tarkoittaa sitä, että komission tekee lakiehdotuksen, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät.

EU:n päätöksentekoon osallistuu kolme keskeistä toimielintä:

  • Euroopan komissio , joka edustaa koko EU:n etuja
  • Euroopan unionin neuvosto , joka edustaa yksittäisiä EU-maita
  • Euroopan parlamentti , joka suoran kansanvaalin kautta edustaa EU:n kansalaisia.

Komissio tekee säädösehdotukset, ja parlamentti ja neuvosto päättävät niiden hyväksymisestä. Tämä on EU:n tavanomainen päätöksentekomenettely, jota kutsutaan tavalliseksi lainsäätämisjärjestykseksi tai yhteispäätösmenettelyksi.

Säädöksiä annetaan myös erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä, jossa säädökset tietyissä tapauksissa hyväksyy neuvosto yksin (Euroopan parlamenttia kuultuaan) tai – harvemmin – Euroopan parlamentti yksin (neuvostoa kuultuaan).

Neuvosto ja parlamentti voivat valtuuttaa komission antamaan muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä.

  • Joskus komission on esimerkiksi voitava ajantasaistaa jonkin säädöksen käytännöllisiä elementtejä vastaamaan tieteen edistymistä tai markkinoiden kehittymistä. Näin annettuja delegoituja säädöksiä valvovat Euroopan parlamentti ja neuvosto.
  • Joskus taas komission on määrättävä toimia, joilla varmistetaan, että EU-säädökset täytäntöönpannaan yhdenmukaisesti kaikkialla. Näitä toimia kutsutaan täytäntöönpanosäädöksiksi. Täytäntöönpanosäädöksiä valvovat EU-maiden hallitukset komiteamenettelyn avulla.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 
Ks. myös
Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.