Beslutningstagning

EU's almindelige beslutningsproces kaldes "den fælles beslutningsprocedure". Det betyder, at Europa-Parlamentet skal vedtage EU-lovgivning sammen med Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen.

EU's beslutningstagning involverer tre vigtige institutioner:

Som regel er det Europa-Kommissionen, der foreslår nye love, mens Rådet og Parlamentet vedtager dem i fællesskab. Dette er EU's generelle beslutningsproces (også kaldet den "almindelige lovgivningsprocedure" eller den "fælles beslutningsprocedure").

Der findes også særlige lovgivningsprocedurer, hvor retsakter under visse omstændigheder kan vedtages af Rådet alene (efter høring af Parlamentet) eller, i sjældnere tilfælde, af Parlamentet alene (efter høring af Rådet).

Rådet og Parlamentet kan give Kommissionen beføjelse til at vedtage ikke-lovgivningsmæssige retsakter.

  • Kommissionen kan f.eks. have behov for at gøre ikke-væsentlige elementer i europæiske love tidssvarende med det videnskabelige fremskridt eller udviklingen på markedet. Sådanne "delegerede retsakter" gennemgås nøje af Europa-Parlamentet og Rådet.
  • Når Kommissionen vedtager tiltag, der skal sikre at EU-retsakterne gennemføres på ensartet vis i hele Europa, taler man om gennemførelsesretsakter. Gennemførelsesretsakter gennemgås af medlemslandenes regeringer via et system kaldet komitologi.

Populære links

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 
Se også
Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?