Rozhodovací proces

Standardní rozhodovací proces, podle kterého orgány EU postupují, se nazývá spolurozhodování: právní předpisy EU, které navrhla Komise, schvaluje Evropský parlament spolu s Radou.

Na úrovni EU se do rozhodovacího procesu zapojují tyto tři hlavními orgány:

Návrhy právních předpisů předkládá Evropská komise a schvaluje je Rada spolu s Evropským parlamentem. Jedná se o standardní rozhodovací postup (tzv. řádný legislativní postup neboli spolurozhodování).

V určitých případech se právní předpis schvaluje pouze v Radě (po konzultaci s Evropským parlamentem), či pouze v Evropském parlamentu (po konzultaci s Radou), což se stává pouze zřídka. V takovém případě se jedná o zvláštní legislativní postup.

Rada a Parlament mohou Komisi svěřit pravomoc schvalovat nelegislativní akty.

  • Komise tak může upravovat méně zásadní prvky aktů tak, aby odrážely současný vědecký pokrok či vývoj na trhu. Tyto tzv. akty v přenesené pravomoci jsou podrobeny kontrole ze strany Evropského parlamentu a Rady.
  • Komise rovněž přijímá opatření, která mají zajistit jednotné provádění aktů EU v celé Unii. Jde o tzv. prováděcí akty. Ty jsou kontrolovány vládami členských zemí prostřednictvím tzv. komitologie neboli jednání ve výborech.

Oblíbené odkazy

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 
Viz také
Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?