Вземане на решения

Стандартната процедура за вземане на решения в ЕС се нарича „процедура за съвместно вземане на решение“. Това означава, че Европейският парламент трябва да одобри предложението за законодателство на Комисията заедно със Съвета.

Във вземането на решения в ЕС участват три основни институции:

  • Европейската комисия , която представлява интересите на ЕС като цяло,
  • Съветът на Европейския съюз , който представлява отделните държави членки;
  • Европейският парламент , който представлява гражданите на ЕС и се избира пряко от тях.

По принцип Европейската комисия предлага нови закони, а Съветът и Парламентът ги приемат заедно. Това е стандартната процедура за вземане на решения в ЕС (известна също като „обикновена законодателна процедура“ или „съвместно вземане на решения“).

Съществуват и специални законодателни процедури, при които в определени случаи законодателни актове могат да бъдат приемани само от Съвета (след консултиране на Парламента) или в по-редки случаи само от Парламента (след консултиране на Съвета).

Съветът и Парламентът могат да дават на Комисията правомощия да приема незаконодателни актове.

  • На Комисията може например да се наложи да актуализира несъществени елементи от даден закон в съответствие с научния прогрес или развитието на пазара. Тези „делегирани актове“ се наблюдават отблизо от Европейския парламент и Съвета.
  • Когато Комисията приема мерки за гарантиране на еднаквото прилагане на законите на ЕС в целия Съюз, те се наричат актове за изпълнение. Актовете за изпълнение се следят от правителствата в ЕС чрез системата за „комитология“.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 
Вижте също
Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?