Dine klagemuligheder

Indgivelse af en klage

Sådan indgiver du en klage til Europa-Kommissionen


Brug standardklageformularen, så vi lettere forstår dit problem. Du kan udfylde formularen på ethvert officielt EU-sprog. Sørg for at angive følgende:

  • En præcis beskrivelse af, hvordan du mener, at de nationale myndigheder har overtrådt EU-reglerne, og hvilken EU-lov, du mener, er blevet overtrådt.
  • Oplysninger om, hvilke skridt du allerede har taget for at få oprejsning.

Hvad gør Europa-Kommissionen med din klage?

- Europa-Kommissionen bekræfter, at den har modtaget din klage inden for 15 dage.

- Inden for de følgende 12 måneder vurderer Europa-Kommissionen din klage og forsøger at afgøre, om der skal indledes en formel traktatbrudsprocedure mod det pågældende medlemsland. Hvis det spørgsmål, du rejser, er særlig kompliceret, eller hvis Europa-Kommissionen har brug for at bede dig eller andre om flere oplysninger, kan det tage over 12 måneder at nå frem til en afgørelse. Hvis Europa-Kommissionen afgør, at der er hold i din klage, og indleder den formelle traktatbrudsprocedure mod det pågældende medlemsland, vil du blive informeret om sagens udvikling.

- Hvis Europa-Kommissionen mener, at dit problem kan løses mere effektivt gennem en af de uformelle eller udenretslige problemløsningstjenester, kan den foreslå dig, at din sag overdrages til en sådan tjeneste.

- Hvis Europa-Kommissionen afgør, at dit problem ikke udgør overtrædelse af EU-retten, bliver du informeret om dette pr. brev, inden din sag lukkes.

- Du kan når som helst give Europa-Kommissionen yderligere materiale vedrørende din klage eller bede om at møde repræsentanter for Europa-Kommissionen.

Læs mere om, hvordan Europa-Kommissionen håndterer sine forbindelser med klagere: Meddelelse om forbindelserne med klagere i sager om anvendelsen af EU-retten.

Du kan indgive en klage på to måder:

Via internettet: Onlineformular til klage

Pr. brev

Hvis du ønsker at indgive en klage i "papirformat", opfordres du til at udfylde standardklageformularen pdf - 537 KB [537 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , som findes på alle EU-sprog. Formularen hjælper dig med at strukturere din klage og sikre, at den indeholder alle relevante oplysninger. For at lette behandlingen af din klage bedes du udfylde formularen med tydelige bogstaver. Klagen sendes til følgende adresse:


Europa-Kommissionen
Generalsekretæren
1049 Bruxelles
BELGIEN
eller
Europa-Kommissionens kontor i dit land
eller
pr. fax: 3222964335

Klagere er en vigtig kilde til information i forbindelse med opdagelsen af mulige traktatbrud. Kommissionen har dog ikke pligt til at indlede en formel traktatbrudsprocedure, selvom klageren påviser et brud (Kommissionen har en skønsbeføjelse med hensyn til at beslutte, om og hvornår traktatbrudsprocedurer skal indledes). Hvis Kommissionen bringer et medlemsland for EU-Domstolen og vinder sagen, skal medlemslandet træffe alle foranstaltninger for at afhjælpe krænkelsen. Det betyder dog ikke, at klageren er direkte berettiget til kompensation eller skadeserstatning. For at søge om kompensation skal klageren stadig indbringe sagen for en national domstol inden for tidsfristen i national lovgivning.