Navigation pathZoznamy porušení

Stav

Typ porušenia

Číslo porušenia rrrrčččč
Dátum rozhodnutia od      do
Typ rozhodnutia
Tlačový správ/Oznam (ak je toto políčko zaškrtnuté, zobrazia sa len záznamy s tlačovými správami/oznamami)
Členský štát
Oblasť politiky/Zodpovedný odbor
Názov
   
Číslo porušenia Décision Členský štát Oblasť politiky/Zodpovedný odbor Názov Aktívne Prípady neoznámenia
Upozorňujeme, že tlačové správy a tlačové materiály memo vydané pred 17. januárom 2012 nie sú priamo dostupné prostredníctvom tohto nástroja, možno ich však vyhľadať v databáze tlačových správ.