Navigation pathSeznamy porušení

Stav

Typ porušení

Číslo řízení rrrrčččč
Datum rozhodnutí od      do
Druh rozhodnutí
Tisková zpráva/Zpráva (je-li zaškrtnuto, zobrazí se pouze záznamy obsahující tiskovou zprávu či jinou zprávu)
Členský stát
Oblast politiky / Odpovědný útvar
Název
   
Číslo řízení Décision Členský stát Oblast politiky / Odpovědný útvar Název Probíhající Případy nesdělení
Upozorňujeme, že tiskové zprávy a zprávy MEMO zveřejněné před datem 17/01/2012 tento nástroj nevyhledá. Najdete je v databázi tiskových zpráv.