Navigation pathZoznamy porušení

Stav

Typ porušenia

Číslo porušenia rrrrčččč
Dátum rozhodnutia od      do
Typ rozhodnutia
Tlačový správ/Oznam (ak je toto políčko zaškrtnuté, zobrazia sa len záznamy s tlačovými správami/oznamami)
Členský štát
Oblasť politiky/Zodpovedný odbor
Názov