Navigation pathNumărul încălcării aaaannnn
Tip de încălcare Toate      Cazuri de necomunicare      Altele 
Data deciziei de la      la
Stadiu Toate      În curs      Încălcări închise 
Stat membru
Domeniu de politică/Serviciu responsabil
Titlu
Tipul deciziei