Navigation pathNumer naruszenia rrrrnnnn
Rodzaj naruszenia Wszystkie      Przypadki braku powiadomienia      Inne 
Data ogłoszenia decyzji od      do
Status Wszystkie      W toku      Naruszenia zamknięte 
Państwo członkowskie
Obszar polityki / odpowiedzialny dział
Tytuł
Rodzaj decyzji