Navigation pathNumer naruszenia rrrrnnnn
Data ogłoszenia decyzji od      do
Państwo członkowskie
Obszar polityki / odpowiedzialny dział
Tytuł
Rodzaj decyzji