Navigation pathRikkumiste loetelu

Staatus

Rikkumise liik

Rikkumise number aaaannnn
Otsuse kuupäev alates      kuni
Otsuse liik
Pressiteade/Teabekiri (märgistatuna kuvatakse vaid pressiteadet/teabekirja sisaldavad tulemused)
Liikmesriik
Poliitikavaldkond / Vastutav osakond
Pealkiri