Navigation pathSeznamy porušení

Stav

Typ porušení

Číslo řízení rrrrčččč
Datum rozhodnutí od      do
Druh rozhodnutí
Tisková zpráva/Zpráva (je-li zaškrtnuto, zobrazí se pouze záznamy obsahující tiskovou zprávu či jinou zprávu)
Členský stát
Oblast politiky / Odpovědný útvar
Název