Navigation pathНомер на нарушението ггггнннн
Вид нарушение Всички      Производства за липса на уведомяване      Други 
Дата на решението от      до
Статус Всички      Текущи      Закрити процедури за нарушение 
Държава членка
Област на политиката / Отговорен отдел
Заглавие
Вид решение