Kötelezettségszegési eljárás

A problémák korai rendezése

Ha a Bizottság az uniós jog esetleges megsértését észleli, vagy panaszt kap ilyen esetről, megpróbálja strukturált párbeszéd keretében (az ún. EU Pilot rendszeren keresztül) gyorsan rendezni a problémát az érintett tagállammal.

A tagállam további tényszerű vagy jogi tájékoztatást adhat az esetről, amelyben felmerült az uniós jog megsértésének gyanúja – a cél az, hogy mihamarabb megoldás szülessen a problémára az uniós joggal összhangban, mégpedig anélkül, hogy hivatalos kötelezettségszegési eljárás indulna.

Hivatalos eljárás

Ha a tagállam nem ért egyet a Bizottsággal, vagy nem léptet életbe megoldást az uniós jogot vélhetően sértő helyzet rendezésére, a Bizottság hivatalos kötelezettségszegési eljárást indíthat. Az eljárás több, a Szerződésekben előírt szakaszból áll, melyek mindegyikét hivatalos határozat rögzíti:

1. felszólító levél
  • A Bizottság felkéri a tagállami kormányt, hogy két hónapon belül tegye meg a meg nem feleléssel kapcsolatos észrevételeit.
2. indokolással ellátott vélemény
  • Ha nincs válasz, vagy a válasz nem megfelelő, a Bizottság kifejti, miért gondolja úgy, hogy a tagállam megsérti az uniós jogot.
  • A tagállam kormányának 2 hónapon belül rendeznie kell a helyzetet, hogy nemzeti joga megfeleljen az uniós jognak.
3. a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjeszti az ügyet
  • Ha nincs válasz, vagy a válasz nem megfelelő, a Bizottság peres eljárás indítására kéri a Bíróságot.
  • Általában azonban ritkán fordul elő, hogy peres eljárásra kerüljön sor. Az utóbbi néhány évben az esetek több mint 85%-a megoldódott anélkül, hogy szükség lett volna peres eljárásra.
  • Ha a tagállamok valamelyike egy adott irányelv kapcsán elmulasztja értesíteni a Bizottságot a végrehajtási intézkedésekről, a Bizottság ebben a szakaszban kérheti, hogy a Bíróság kötelezze a tagállamot átalányösszeg vagy kényszerítő bírság fizetésére.
4. a Bíróság ítéletet hoz
  • A Bíróság átlagosan 2 év után döntést hoz arról, hogy az adott tagállam megsértette-e az uniós jogot.
  • A tagállam kormánya köteles jogszabályait és gyakorlatát az ítéletben foglaltak szerint kiigazítani, és a kezdeti vitát a lehető leghamarabb rendezni.
5. az ügy ismét az Európai Unió Bírósága elé kerül
  • Ha a tagállam továbbra sem rendezi a problémát, a Bizottság ismét felszólító levelet küld.
  • Ha nincs válasz, vagy a válasz nem megfelelő, a Bizottság az üggyel ismét a Bírósághoz fordulhat, és átalányösszeg vagy kényszerítő bírság kiszabását javasolhatja.

Határozatok és éves jelentések

Jogalap

Pénzügyi szankciók English (en)

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 
Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?