Tillämpning av EU-lagstiftningen

EU:s lagstiftning är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Primärrätten (fördragen) ligger till grund för all EU-verksamhet.

Sekundärrätten (förordningar, direktiv och beslut) bygger på fördragens mål och principer.

EU-länderna ska tillämpa EU:s fördrag och lagstiftning korrekt och i tid. Kommissionen kontrollerar tillämpningen och kan därför vidta åtgärder om ett EU-land

  • inte införlivar EU:s direktiv i sin nationella lagstiftning och inte informerar kommissionen om sina åtgärder
  • misstänks bryta mot EU-lagstiftningen.

Om det inte går att hitta en snabb lösning kan kommissionen inleda ett formellt överträdelseförfarande och överlämna ärendet till EU-domstolen.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?