Tillämpning av EU-lagstiftning

Kommissionen ska se till att alla EU-länder tillämpar EU-lagstiftningen och kan vid behov vidta åtgärder om de inte gör det.

EU:s lagstiftning är indelad i primärrätt och sekundärrätt. Fördragen (primärrätten) ligger till grund för all EU-verksamhet. Sekundärrätten (förordningar, direktiv och beslut) bygger på fördragens mål och principer.

Förordningar och beslut gäller direkt. I direktiven fastställs däremot bara ett önskat resultat som ska uppnås inom en utsatt tid. Hur detta ska gå till bestämmer EU-länderna själva.

EU-länderna ansvarar för att tillämpa EU-lagstiftningen inom sitt eget territorium. Kommission övervakar att det går rätt till.

Kommissionen kan därför vidta åtgärder om ett EU-land

  1. inte meddelar vilka åtgärder det har vidtagit för att införliva EU-direktiven med sin nationella lagstiftning
  2. misstänks bryta mot bestämmelserna i EU:s fördrag, förordningar eller direktiv.

I ett första steg kontaktar kommissionen i så fall de nationella myndigheterna. Om man inte lyckas hitta någon lämplig lösning kan kommissionen

  • inleda ett formellt överträdelseförfarande genom att först skicka en formell underrättelse och sedan ett motiverat yttrande
  • överlämna fallet till EU-domstolen för beslut
  • uppmana domstolen att ålägga landet att betala vite (om de nationella myndigheterna inte följer domstolens beslut) tills överträdelsen har upphört.

Kommissionen måste också sörja för rättvisa konkurrensvillkor mellan de europeiska företagen och kontrollera att ländernas företagsstöd följer EU:s regler för statligt stöd.

Populära länkar

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 
Se också
Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?