Spremljanje uporabe zakonodaje EU

Zakonodajo EU delimo na primarno in sekundarno. Primarna zakonodaja obsega predvsem pogodbe, ki so temelj vsakega ukrepanja EU.

Sekundarna zakonodaja izhaja iz načel in ciljev, zapisanih v pogodbah, in obsega uredbe, direktive, odločbe in sklepe.

Pravilna in pravočasna uporaba pogodb in zakonodaje EU je predvsem obveznost držav članic. Evropska komisija spremlja uporabo zakonodaje EU.

Evropska komisija lahko ukrepa:

  • če država članica ne prenese direktiv EU v svojo nacionalno zakonodajo ali ne poroča/obvesti Komisije o predpisih, ki jih je sprejela za prenos direktiv,
  • če sumi, da država članica krši zakonodajo EU.

Če ni mogoče najti ustrezne rešitve v začetni fazi, Evropska komisija lahko začne uradni postopek za ugotavljanje kršitev in nazadnje vloži tožbo pred Sodiščem Evropske unije.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 
Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?