Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ

Právne predpisy EÚ sa delia na primárne a sekundárne právo. Primárne právo sa odvoláva najmä na zmluvy, ktoré sú základom pre všetky činnosti EÚ.

Sekundárne právo je založené na zásadách a cieľoch ustanovených v zmluvách a zahŕňa nariadenia, smernice a rozhodnutia.

Členské štáty nesú primárnu zodpovednosť za správne a včasné uplatňovanie zmlúv a právnych predpisov EÚ a Komisia monitoruje uplatňovanie práva Únie.

Komisia môže podniknúť kroky proti každému členskému štátu EÚ, ktorý:

  • nezačlení smernice EÚ do svojho právneho poriadku a nenahlási/neoznámi Komisii, aké opatrenia prijal;
  • alebo ktorý je podozrivý z porušenia právnych predpisov EÚ.

Ak sa nenájde riešenie v počiatočnej fáze, Komisia môže začať formálne konanie vo veci porušenia právnych predpisov a nakoniec postúpiť tento prípad Súdnemu dvoru Európskej únie.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 
Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?