Toepassing van het EU-recht

De Commissie zorgt ervoor dat het EU-recht in alle EU-landen wordt toegepast en onderneemt wanneer nodig gerechtelijke stappen om het te handhaven.

Het EU-recht bestaat uit "primaire" en "secundaire" wetgeving. De verdragen (primaire wetgeving) vormen de grondslag voor alle maatregelen van de EU. De secundaire wetgeving (waaronder verordeningen, richtlijnen en besluiten) is gebaseerd op de beginselen en de doelstellingen van de verdragen.

Verordeningen en besluiten zijn rechtstreeks van toepassing, EU-richtlijnen bepalen daarentegen slechts een resultaat dat de EU-landen binnnen een bepaalde termijn via hun nationaal recht moeten bereiken op een manier die zij zelf bepalen.

De afzonderlijke regeringen van de EU-landen zijn verantwoordelijk voor het toepassen van het EU-recht in hun land en de Commissie ziet erop toe dat dit correct gebeurt.

De Commissie kan ook optreden als een EU-land:

  1. niet meedeelt welke maatregelen het heeft genomen om EU-richtlijnen in nationaal recht om te zetten
  2. de EU-verdragen, -verordeningen of richtlijnen schendt

Zij neemt eerst contact op met de nationale autoriteiten. Maar als er dit niet tot een geschikte oplossing leidt, kan de Commissie:

  • een formele inbreukprocedure inleiden, waarbij eerst een schriftelijke aanmaning verstuurd wordt en daarna een met redenen omkleed advies
  • het Europese Hof van Justitie vragen om uitspraak te doen
  • het Europese Hof van Justitie vragen om een dwangsom op te leggen (als de nationale autoriteiten de uitspraak van het Hof niet naleven) voor zolang de inbreuk blijft voortduren

De Commissie moet ook zorgen voor billijke concurrentievoorwaarden tussen de bedrijven in de EU en nagaan of de financiële steun van nationale regeringen aan bedrijven in overeenstemming is met de EU-staatsteunregels.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 
Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?