Monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE

Il-liġi tal-UE hi maqsuma f'liġi "primarja" u "sekondarja". Il-liġi primarja tirreferi b’mod partikolari għat-Trattati li huma l-bażi tal-azzjonijiet tal-UE kollha.

Il-liġi sekondarja hija derivata mill-prinċipji u l-għanijiet stabbiliti fit-Trattati u tinkludi regolamenti, direttivi u deċiżjonijiet.

L-Istati Membri huma primarjament responsabbli mill-applikazzjoni korretta u fil-ħin tat-Trattati u l-leġiżlazzjoni tal-UE, u l-Kummissjoni tissorvelja l-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni tista' tieħu azzjoni jekk xi Stat Membru:

  • jonqos milli jinkorpora d-direttivi tal-UE fil-liġi nazzjonali u milli jirrapporta/jikkomunika lill-Kummissjoni x’miżuri ħa;
  • jew ikun suspettat li qed jikser il-liġi tal-UE.

Jekk ma tinstabx soluzzjoni fi stadju bikri, il-Kummissjoni tista’ tiftaħ proċeduri formali ta’ ksur u eventwalment tirreferi lill-Istat Membru quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 
Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?