L-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-leġiżlazzjoni tal-UE tiġi applikata fil-pajjiżi tal-UE kollha, u tista' tieħu azzjoni legali biex tinforza dan fejn hemm bżonn.

Il-liġi tal-UE hija maqsuma f'leġiżlazzjoni 'primarja' u 'sekondarja'. It-trattati (il-leġiżlazzjoni primarja) huma l-bażi tall-azzjonijiet tal-UE kollha. Il-leġiżlazzjoni sekondarja (li tinkludi regolamenti, direttivi u deċiżjonijiet) tiġi mill-prinċipji u l-għanijiet stabbiliti fit-trattati.

Ir-regolamenti u d-deċiżjonijiet huma applikabbli direttament; iżda d-direttivi tal-UE jillimitaw ruħhom li jesponu r-riżultat mixtieq, u jħallu lill-pajjiżi tal-UE jiddeċiedu, fi żmien stabbilit, kif jaslu għal dak ir-riżultat permezz tal-liġi nazzjonali.

Waqt li l-gvernijiet individwali tal-UE huma responsabbli mill-applikazzjoni tal-liġi tal-UE f'pajjiżhom, il-Kummissjoni timmonitorja li dan isir sew.

Għalhekk, il-Kummissjoni tista' tieħu azzjoni jekk xi pajjiż tal-UE:

  1. 1) ma jagħtix rapport dwar liema miżuri ħa biex jinkorpora d-direttivi tal-UE fil-liġi nazzjonali;
  2. 2) jidher li qed jikser dispożizzjonijiet, regolamenti jew direttivi fit-Trattati tal-UE.

L-ewwel pass isir billi jkunu kkuntattjati l-awtoritajiet nazzjonali. Jekk ma tinstab ebda soluzzjoni xierqa, il-Kummissjoni tista':

  • tiftaħ proċeduri ta' ksur formali, l-ewwel billi tibgħat 'ittra ta' avviz formali' u mbagħad 'opinjoni motivata'
  • tirreferi l-każ lill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea għal sentenza
  • titlob l-impożizzjoni ta' penali finanzjarji mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea (jekk l-awtoritajiet nazzjonali ma' jikkonformawx mas-sentenza tal-Qorti) sakemm il-ksur jitranga.

Il-Kummissjoni għandha tiżgura wkoll li jkun hemm kundizzjonijiet ġusti ta' kompetizzjoni bejn in-negozji tal-UE - billi tiċċekkja li l-għajnuna li tingħata lin-negozji mill-gvernijiet nazzjonali tikkonforma mar-regoli dwar l-għanjuna mill-Istat tal-UE.

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 
Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?